Vinnare av Muntorrhets-stipendium 2017!

Vi på Proxident är stolta att fått dela ut vårt Muntorrhets-stipendium till en legitimerad tandhygienist för tredje året i rad! Stipendiet tillkännagavs vid STHFs TandhygienistDagar 2017 i Göteborg den 3-4 april.En bedömningsgrupp med representant från Proxident och STHF har granskat inkomna ansökningar och vi har enats om en vinnaren, som med ett nytänkande skapat ett antal undervisningsfilmer om munvård, speciellt inom palliativ vård som kan användas som utbildningsmaterial och diskussionsunderlag för studenter och personal inom kommun och landsting.

Motivering: Då muntorrhet har en direkt inverkan på både den allmänna och den orala hälsan samt påverkar känslan av välbefinnande och livskvalitet, handlar filmerna till stor del om hur man kan upptäcka muntorrhet och lindra de tillstånd som följer i dess spår. Fokus skiftar från att inspektera, dokumentera och göra rent till att ge smärtlindring, fukta och smörja.

Syfte: Projektet är att på ett nyskapande sätt använda sig av nutidens kanaler för att sprida information och kunskap om att munnen är en del av kroppen och att en bortglömd munhåla kan ge upphov till stort obehag och lidande helt i onödan. Tre filmer  finns utlagda på You Tube och  får användas fritt i information- och undervisningssyfte.

2017 års stipendium på 10 000 kr tilldelas Tandhygienist Jessica Lundin från Sjukhustandvården i Falun som arbetar med uppsökande verksamheten i Falu kommun. I sitt arbete har hon tillsammans med Högskolan Dalarna, tagit fram filmerna som ni kan söka på YouTube med sökorden palliativ munvård högskolan Dalarna.