Mässor & Konferenser

Information om de mässor och konferenser som vi kommer delta på.

2019

Januari

31 januari, Svenska Tandsköterskeförbundets yrkeskonferens 2019, Clarion hotell stockholm

 

April

7-9 april, Tandhygienistdagarna 2019, Clarion Hotel Arlanda, stockholm 

 

Maj

16-17 maj, Svenska Demensdagarna 2019, Malmömässan

22-24 maj Svensk förening för orofacial medicin (SOM) vårmöte, Örebro Slott

24 maj, Distriktssköterskeföreningens kongress och 60-årsjubileum, Saltsjöbaden

 

September

11-13 september – Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI), Svenska mässan, Göteborg

19 september – Nätverksträff uppsökande tandvård, Folktandvården Västra Götaland, Göteborg

26-27 september – Barntandvårdsdagarna, Borås

 

Oktober

8 oktober – Utbildningsdag palliativ vård, Akademiska Sjukhuset Uppsala

9 oktober – Palliation Sydöst, utbildningsdag palliativ vård, Oskarshamn

9 oktober – Utbildningsdag palliativ vård, Norrköping

11 oktober – ACTuell Gerodonti 2019, Stockholm

17-18 oktober, Äldreomsorgsdagarna, Älvsjömässan, Stockholm

18 oktober – Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO), Stockholm

23 oktober – Undersköterskor för palliativ omvårdnad (UFPO), Norrköping

25 oktober – Tandvårdsdag Folktandvården Örebro

 

November

13-15 november – Swedental Stockholmsmässan, Älvsjö

19-20 november – Riksforum för sjuksköterskor i äldrevård