Proxident Muntorrhets-Stipendium 2017

Nu är det dags att söka

Proxident Muntorrhets-Stipendium 2017!

Proxident Stipendium på 10.000 kr kan sökas av dig som är legitimerad tandhygienist och som;

  • planerar eller har genomfört en studie eller ett projekt där Muntorrhet helt eller delvis finns med, eller
  • vill fördjupa dina kunskaper med deltagande i en utbildning där Muntorrhet helt eller delvis finns med.

Rapporten ska skickas till Proxident senast 6 månader efter genomförande och vi förbehåller oss rätten att presentera rapporten för intressenter.
Rapporten kommer även publiceras i TandhygienistTidningen. En bedömningsgrupp med representanter från
Sveriges Tandhygienistförening och Proxident granskar inkomna ansökningar.

 

Ansökan: Ska innehålla syftet med att söka stipendiet samt en kort beskrivning av dig själv och vart du är verksam.

Skickas till: Proxident AB, Box 470, 791 16 Falun. Märk ansökan med ”Stipendium”.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 7 mars 2017.

 

Tveka inte kontakta oss för ytterligare information

070 607 11 40 eller rosmarie.thornqvist@proxident.se