Muntorrhetsstipendiat 2020/21

Årets vinnare av Proxident muntorrhetsstipendium är Elizabeth Jedel, Medicine. Doktor, leg. Tandhygienist och leg. Fysioterapeut. Elizabeth har via studien ”Hälsorelaterad livskvalitet vid burning mouth syndrome- en fallkontrollstudie” fördjupat sig i hur livskvalitén påverkas hos kvinnor med burning mouth syndrome. Burning mouth syndrome brukar benämnas som en uteslutningsdiagnos där smärtan och obehaget i munslemhinnan inte kan förklaras av annat tillstånd eller sjukdom. Det huvudsakliga symptomet är långvarig smärta, men många upplever också besvärande muntorrhet. Ökad kunskap och förståelse ger oss bättre förutsättningar att kunna hjälpa, vägleda och stötta dessa patienter i hanteringen av sin långvariga smärta. Elizabeth tog sin tandhygienistexamen 1987 och har sedan dess arbetat både i Sverige och USA. Idag ägnar hon en del av sin tid till att bedriva forskning om orofaciala smärttillstånd.