Sök Proxident Muntorrhets-Stipendium 2018!

Stipendiet kan sökas av legitimerad Tandhygienist som är medlem i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Muntorrhets-stipendiet är på 10 000 kr och kommer att tillkännages vid STHFs Tandhygienist Dagar 2018 i Visby.

 

Syftet med stipendiet är att stimulera tandhygienister till…

  • … att delta vid konferens/utbildning för att
    öka sina kunskaper inom området Muntorrhet.
  • … att genomföra eller har genomfört ett
    projekt/studie inom området Muntorrhet.
  • … att under 2018 presentera en poster inom området Muntorrhet.

En bedömningsgrupp med representanter från Sveriges Tandhygienistförening och Proxident granskar inkomna ansökningar. Ansökan ska innehålla syftet med att söka stipendiet samt en kort beskrivning av dig själv och var du är verksam.

Uppföljning: Stipendiaten ska inkomma med en skriftlig fortbildnings- eller projektrapport till Proxident senast 6 månader efter genomförande. Rapporten kommer att publiceras i Tandhygienist Tidningen. Proxident förbehåller sig rätten att presentera rapporten för intressenter.

Ansökan ska vara till Proxident AB, ”Stipendium”, Box 470, 791 16 Falun eller info@proxident.se tillhanda senast  1 april 2018.