Maria Larsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award

I år tilldelas 32-åriga Maria Larsson från Högskolan Kristianstad Queen Silvia Nursing Award för sin idé ”Hjälpmedel för att ta av stödstrumpor”. Idéen underlättar för äldre att själva ta av sig sina stödstrumpor vilket ökar deras autonomi och behöver således inte vara beroende av andra för hjälp med detta.

Juryns motivering: ”Maria är en driftig person med gedigen och lång erfarenhet inom vården. Hon utstrålar lugn, trygghet och en stolthet för yrket. Marias innovativa lösning kommer i första hand att öka friheten hos äldre och personer med nedsatt rörlighet. Den kommer även skapa förutsättningar för kostnadseffektivisering inom vården. Idéen är en enkel lösning för att underlätta avtagningen av stödstrumpor utan hjälp, vilket stärker personens självständighet.”

Som stolt samarbetspartner till Queen Siliva Nursing Award säger vi stort grattis till Maria!

 

För mer information om Maria: www.queensilvianursingaward.se

För information om årets stipendiat från Finland, Polen och Tyskland: www.queensilvianursingaward.com/news