Utföra munvård på någon annan

Att känna sig ren och fräsch i munnen har stor betydelse för den upplevda livskvalitén. Munvården är därför en viktig del i det dagliga omhändertagandet för personer som av olika anledningar själva inte kan sköta sin munhygien.

Munnen är ett intimt område, många upplever därför att det känns jobbigt både att hjälpa någon annan med munvård och att själv ta emot hjälp. Vi vill avdramatisera och underlätta detta genom att ge några praktiska tips och råd om hur du som anhörig eller vårdpersonal kan gå tillväga för att på bästa sätt hjälpa någon annan till bättre munhälsa. Tänk på att närma dig personen försiktigt och berätta vad du tänker göra, även om personen inte är vid medvetande. Om personen kan sitta upp är det fördelaktigt att utföra munvården i badrummet för att situationen ska kännas så naturlig som möjligt. Stå snett bakom och ge stöd åt huvudet.

Om personen är sängliggande gäller det att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Höj gärna upp sängen eller huvuddelen och dra ut sängen från väggen så att du har möjlighet att komma åt från båda sidor. Be personen lägga huvudet lite åt sidan för att minska risken för aspiration och kväljning. Använd gärna ett bitstöd som personen får vila käkarna på.

Börja med att inspektera hela munnen för att identifiera eventuella avvikelser. Använd gärna ett bedömningsformulär för munhälsobedömning som guidar dig rätt, t.ex. Senior alerts ROAG.

Proxident Specialtandborste Collis Curve är en tandborste som borstar tre tandytor samtidigt.

 

Borsta tänderna med en mjuk tandborste och fluortandkräm två gånger om dagen. Rikta tandborsten 45 grader mot tandköttskanten och borsta med små lätta gnuggrörelser. Använd gärna tandkräm utan smak och skum om personen är känslig i munnen.  Om det inte fungerar med en vanlig tandborste kan det underlätta med en specialtandborste som ”Collis Curve” eller ”Superbrush special” som borstar fler ytor samtidigt.

Tag ur eventuella uttagbara proteser och rengör dem dagligen. Kom ihåg att aldrig använda tandkräm för rengöring av protes, det kan orsaka små repor där det lätt fastnar bakterier. Använd istället vanligt diskmedel eller tabletter avsedda för protesrengörning. Rengör om möjligt mellan tänderna med en mellanrumsborste, tandsticka eller tandtråd. Rådfråga gärna tandvården för att får hjälp med att prova ut rätt hjälpmedel.

Rengör slemhinnor inklusive tunga, gom, munbotten och insidan av kinderna och läpparna med en muntork. Krustor är vanligt förekommande hos sängliggande personer och kan orsaka stort obehag, i värsta fall andningsproblem. En krusta är intorkat slem och sitter ofta på tunga, i gom och svalg. Avlägsna krustan genom att badda med muntork och Proxident Oral rengöring som rengör, löser slem och smörjer. Det kan ta ett tag att avlägsna en krusta, badda upprepande tills den löses upp och lätt kan avlägsnas.

Smörj munslemhinnan med Proxident Muntork smörjande solrosolja

 

Efter rengöring behöver munnen återfuktas. Fukta och smörj alla munslemhinnor, tunga, gom, insidan av kinder och läppar, använd muntork med solrosolja eller munfuktgel. Använd alltid extra milda produkter utan smak om personen inte ber om annat. Enligt de nationella riktlinjerna bör möjlighet till återfuktning ges minst 2 ggr/tim om det handlar om vård i livets slutskede. Glöm inte att smörja läpparna.

Personer som lider av muntorrhet löper större risk att utveckla karies (hål i tänderna) och är ofta i behov av extra fluortillskott. Om personen inte kan skölja kan du badda tänder och munslemhinna på varje sida med en muntork doppad i 2 ml fluorsköljsvätska, det har visat sig ge likvärdig effekt som att skölja. Proxidents fluorskölj är speciellt anpassade för torr och känslig mun och lindrar muntorrheten samtidigt som de förebygger karies. Rådfråga alltid tandvården om du är osäker. I vår broschyr ”Munvård hela livet” kan du läsa mer om hur du utför munvård på någon annan och få tips på produkter och hjälpmedel.