Tandvårdsbidrag vid muntorrhet

Muntorrhet påverkar livskvalitén på många sätt och är inte minst en stor riskfaktor för munhälsan.

Du som lider av muntorrhet kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag (STB) på 600 kr från försäkringskassan. Bidraget är ämnat för undersökning och förebyggande tandvård och utbetalas två gånger per år. Det särskilda tandvårdsbidraget får du utöver det allmänna tandvårdsbidraget (ATB).

Tillstånd som berättigar STB:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom med ordinerad syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa eller bulimia nervosa
 • Frätskador på tänderna och gastroesofageal reflexsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosuppression på grund av läkemedelsbehandling
 • Organtransplantation

För att styrka diagnosen krävs ett läkarintyg (med undantag för muntorrhet vid långvarig läkemedelsbehandling där behandlingen även kan styrkas med ett utdrag ur läkemedelsförteckningen.) Intyget behöver för vissa diagnoser förnyas efter fyra år.

Vid muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling i öron-, näsa-, mun-, eller halsregionen krävs även ett salivsekretionstest som visar att;

 1. Sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml/minut för en mätperiod om 5 minuter och
 2. Vilosaliven är högst 0,1 ml/minut för en mätperiod om 15 minuter.

Salivsekretionsmätningen utförs vanligtvis av en tandhygienist och kostar ca 600 kr.
Salivsekretionstestet består av två delar där både vilosaliv och tuggstimulerad salivsekretion mäts.

 

Kontakta din tandläkare eller tandhygienist för mer information eller läs mer på Försäkringskassans hemsida

Skriv ut och ta med till din tandvårdsklinik