Palliativ munvård

Att känna sig ren och fräsch i munnen har stor betydelse för den upplevda livskvalitén hos svårt sjuka personer.

Munvården är därför en viktig del av omhändertagandet i livets slutskede.

I svåra situationer kan det vara lätt att munnen glöms bort eller prioriteras ned på grund av nedsatt ork, vilket kan göra att munhälsan snabbt försämras. Torra slemhinnor, beläggningar, inflammation, sår, blåsor och illa sittande proteser kan orsaka stor smärta och obehag. Försämrad munhälsa och dålig andedräkt kan dessutom ge sociala konsekvenser och påverka kontakten med närstående och vårdpersonal. Ofta krävs rengöring och återfuktning flera gånger om dagen, ibland flera gånger i timmen.

Du som anhörig eller vårdpersonal kan göra stor skillnad. Vi har samlat några praktiska tips och råd om hur du kan hjälpa till med munvården och lindra de eventuella besvär som uppstår.

  • Berätta alltid vad du tänker göra, även om personen ej är kontaktbar.
  • Observera om läpparna ser torra eller spruckna ut, det kan vara ett tecken på muntorrhet.
  • Observera om det finns några skador på tänder och/eller protes.
  • Observera sår, rodnader eller beläggningar på tunga, gom och slemhinna.
  • Använd gärna ett bedömningsformulär för munhälsa, t.ex. ROAG (Revised Oral Assessment Guide) som hjälper dig identifiera avvikelser och guidar dig till rätt åtgärder.