Folktandkräm reste med studenter till Zimbabwe

Under sommaren 2017 åkte två högskolestuderande på en fältstudie i Dete, Zimbabwe. Studenterna som studerar vid Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå universitet utförde sin fältstudie i linje med en önskan från Zimbabwes Folkhälsomyndighet. Projektet, som fått stipendiestöd av SIDA, kommer att mynna ut i en rapport inom ramen för Forskaraspirantprogrammet, samt ett examensarbete inom Tandläkarprogrammet och ytterligare ett inom Tandhygienistprogrammet vid Umeå Universitet. Till sin studie hade de med sig vår svensktillverkade tandkräm Folktandkräm.

Studien syftade till att utröna om det orala hälsoproblemet hos skolungdomar i Zimbabwe är parodontal sjukdom eller kariessjukdom. Under projektet, som pågick under 8 veckor med start juni 2017, utbildade Tandläkarstudenten Yvonne Samuelsson och Leg. Tandhygienisten Erik Samuelsson från Umeå Universitet eleverna i grundläggande munhygien samt screenade deras tänder. Yvonne och Erik utbildade även 30 orala hälsoinstruktörer som kommer fortsätta arbetet med egenvårdsutbildning av invånarna tillsammans med den lokala Vårdcentralen i Dete, och troligen även med Tandläkare utan gränser. Till studien användes Proxidents svensktillverkade Folktandkräm som har den svenska tandvårdens råd för friska och starka tänder ”3×2-modellen” illustrerat på baksidan. Tandkrämen ansågs därför lämplig att använda då den enkelt förmedlade tandkrämsteknik till barn och vuxna oavsett språkliga hinder.

– De orala hälsoinstruktörerna som utbildades kommer därför fortsatt kunna upprätthålla egenvården inom regionens offentliga vård inom den allmänna skolan, förklarar Leg. Tandhygienist Erik Samuelsson.

En elev borstar tänderna med Folktandkrämen. På väggen syns även affisch med Folktandkrämerna.

 

Problem med jämn fluormängd i tandkrämerna

Regional Office of Africa inom WHO har uttryckt det problematiskt att få fram en tandkräm som alla har råd att köpa. Att tandkrämerna inte håller en jämn kvalitet av fluormängd är också ett vanligt problem. Detta gör det omöjligt att säga och trycka information på tandkrämstuben att den faktiskt innehåller den fluormängd som rekommenderas. Då produktion av tandkräm verkar vara problematiskt i många Afrikanska länder importerar de tandkräm från andra länder istället.

På begäran av Dr. Kurauone, District Medical Officer och lokal deltagare i projektet, inrymdes den tillfälliga kliniken i kommunhuset som låg mitt emot vårdcentralen i Dete. Detta för att visa allmänheten att de vita främlingarna var där med kommunledningens, den officiella ledningens, samt den medicinska vårdens goda vilja.

Legitimerad Tandhygienist Erik, Kommunalrådet i Dete och och Tandläkarstudent Yvonne inne i kliniken. Kommunalrådet bodde granne med kommunhuset där kliniken placerades under projektet.

 

Innan kliniken öppnade för eleverna gick Yvonne och Erik igenom en munhygieninstruktion med grundläggande information om tandsjukdomar med kommunalrådet. Proxident hade skickat med affischer med 3×2-modellen som användes vid utbildningen, där en affisch fortfarande hänger kvar i kommunalrådets egna kontor. Kommunalrådet fick först borsta med Folktandkrämen och visa att hon förstått metoden, samt använde rätt tandborstteknik för att borsta både tand och tandköttsficka. Eftersom hon själv hade haft återkommande kariesproblem, med påföljande tandextraktioner, var hon väldigt glad över att Yvonne och Erik gav denna kunskap till ungdomarna för att de själva skulle kunna påverka sin tandstatus.

– Det är kunskaper jag själv velat få tidigare i livet, menade kommunalrådet.

Eleverna utbildades i 3×2-modellen

Efter att kommunalrådet lärt sig 3×2-modellen informerades och instruerades eleverna som hade väntat i korridoren utanför. Problemet med tandvården i Dete är att det endast finns en så kallad Dental Therapist, som egentligen är en legitimerad tandhygienist med utökad licens att göra tandextraktioner. Personens uppdragsgivare är oftast en legitimerad tandläkare, annars är det District Medical Officer. Då invånarna oftast inte har råd att göra några fyllningar, avvaktade de tills de absolut måste dra ut tanden. Då har de gått med abscesser (varbölder) länge. Många hade så många som 3-4 abscesser i bettet. Generellt har lokalbefolkningen inte råd att gå till tandläkaren och tandvård finns endast tillgängligt en gång var tredje månad i Dete.

– Det viktigaste för att förbättra tandstatus lokalt är det som var och en själv kan göra för att hjälpa sig själv med sin egenvård, ansåg kommunalrådet.

Eleven Tafadzo visar 3×2-metoden för sina kamrater

 

Ramsa hjälpte eleverna minnas bättre

Yvonne och Erik hade med sig gipsmodeller från protetikundervisningen på Umeå Universitet och kunde visa hur ett bett ser ut efter parodontal sjukdom eller många tandextraktioner. Det tyckte eleverna var spännande. På en gipsmodell med fulltaligt bett, kunde Yvonne och Erik visa och förklara tandborstningsmetoden och relatera det till hur det skyddar mot karies och parodontal sjukdom. Det blev svårt för eleverna att komma ihåg detta med att ha ett system vid borstning, det vill säga kvadrant för kvadrant medsols tills man sluter en cirkel, samtidigt som de skulle borsta alla tre sidorna av varje tand. Det slutade med att Yvonne och Erik tillsammans med studenterna hittade på en ramsa.

– Ramsan var enkel att komma ihåg. Först visade vi med handen utanför kinden som betydde utsidan, sedan visade vi med handen mot palatinalsidan som betydde insidan och sist ”Chewing-side”, då drog vi handflatorna mot varandra, förklarar Yvonne.

Efter en dag med denna ramsa dök den upp på skolgården bland barnen med en liten tillhörande dans samt de gester som Yvonne och Erik visat. Plötsligt kunde studenterna tandborstningsmetoden redan när de kom till kliniken för första gången.

Eleverna väntade på sin tur att bli undersökt. På väggen bakom Erik syns affisch med 3×2-modellen och Folktandkrämstuber synd på bordet framför eleverna.

 

För mer information angående studien, kontakta info@proxident.se