Årets Muntorrhets-stipendiater prisades på TandhygienistDagarna

Stort grattis säger vi till årets stipendiater Tamara Rinstad och Birgitta Bergqvist!

För femte året i rad delar vi på Proxident ut ett Muntorrhets-stipendium på 10.000 kr till en tandhygienist som på något sätt arbetar eller arbetat med att öka sina kunskaper inom området muntorrhet och munslemhinneförändringar. I år var första gången som stipendiet delades mellan två duktiga tandhygienister som valt att söka stipendiet tillsammans. Tamara och Birgitta är verksamma på Orofacial medicin (Sjukhustandvården) i Karlstad. Handledare i studien är Övertandläkare Docent Ulf Mattsson Orofacial medicin i Karlstad.

Som en del i en större pågående retrospektiv studie deltar årets vinnare i ett nätverk kring patienter som drabbats av cancer i huvud hals regionen. Biverkningarna dessa patienter drabbas av blir ofta livslånga, därför behövs noggrann uppföljning och stödbehandling under lång tid. I nätverket ingår, förutom tandhygienister, olika yrkeskategorier som är verksamma inom vården.

Syftet med ansökan är att i pågående studie kunna fördjupa kunskapen kring den här patientgruppen när det gäller omhändertagande och nya behandlingsmetoder samt att fördjupa samverkan mellan tandvård och sjukvård.

Motiveringen till vårt beslut av vinnare är att bidraget kommer ge möjlighet att sprida fördjupade kunskaper om en viktig patientkategori med svåra besvär av muntorrhet både till sjukvård och tandvård på ett nationellt plan.

 

Tamara Rinstad, Linnéa Löfstrand, Ros-Marie Thörnqvist och Birgitta Bergqvist framför Proxidents monter under TandhygienistDagarna 2019.