Är du tandhygienist? Sök Proxidents stipendium!

Proxidents Muntorrhets-Stipendium 2016

Stipendiet kan sökas av legitimerad tandhygienist och medlem i Sveriges Tandhygienistförening, STHF. Stipendiet som är på 10.000 SEK kommer att tillkännages vid STHFs Tandhygienistdagar 2016.

Syftet med stipendiet är att stimulera tandhygienister till:

  • att delta vid konferens/utbildning eller liknande för att öka sina kunskaper
  • att genomföra projekt inom området Muntorrhet/Torr och känslig mun
  • en så kallad posterpresentation under 2016

En bedömningsgrupp med representanter från Sveriges Tandhygienistförening och Proxident AB granskar inkomna ansökningar. Ansökan ska innehålla ditt syfte med att söka stipendiet och en kort beskrivning av dig själv och vart du är verksam.

Uppföljning: Stipendiaten ska skicka en skriftlig fortbildnings- eller projektrapport till Proxident AB senast 6 månader efter genomförande. Rapporten kommer att publiceras i Tandhygienist Tidningen samt STHFs hemsida. Proxident förbehåller sig rätten att presentera rapporten för intressenter.

Ansök senast 16 mars 2016. Skicka din ansökan till Proxident AB, ”Stipendium”, Box 470, 791 16 Falun.