Ansökan stipendium 2022

Är du tandhygienist? Sök Proxidents Muntorrhets-stipendium 2022.

Vi är glada att för sjunde året i rad få möjlighet att dela ut ett stipendium till en leg. tandhygienist. Stipendiet på 15.000 SEK kan sökas av legitimerad tandhygienist som är medlem i Sveriges Tandhygienistförening (STHF),  har gjort eller planerar att göra en studie, ett projekt, en artikel eller gå en utbildning inom området Muntorrhet och munslemhinneförändringar. Med stipendiet vill vi stimulera tandhygienister till att öka sina kunskaper inom det området.

 

Ansökan ska innehålla:

  • syftet med att söka stipendiet
  • en kort beskrivning av dig själv
  • information om var du är verksam

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 9 mars 2022.
Ansök direkt online eller skicka din ansökan till Proxident AB, ”Stipendium”, Box 470, 791 16 Falun.

Stipendiet kommer att tillkännages vid STHFs Tandhygienistdagar 2022 i Linköping.

 

Samtliga ansökningar kommer granskas av en bedömningsgrupp med representanter från Proxident och Sveriges Tandhygienistförening. Stipendiaten ska inkomma med en skriftlig fortbildnings- eller projektrapport till Proxident senast 6 månader efter genomförande. Rapporten kommer publiceras i Tandhygienist Tidningen. Proxident förbehåller sig rätten att presentera rapporten för intressenter.

 

Stipendiater 2019, Leg. Tandhygienist Tamara Rinstad och Leg. Tandhygienist Birgitta Bergqvist

 

Ansök direkt online!

    Har du ett arbete som du vill bifoga direkt?
    Ladda upp filen nedan (endast pdf-format).